Historien bag Fællesprojekt 2011 og Øster Hornum Fitness

Ved fællesprojektet i Øster hornum tilbage i 2002 planlagde man etablering af dels et udendørs aktivitets- og motionsområde beliggende i området omkring og bagved Øster Hornum Hallen, kaldet Katbakken, samt etablering af en tilbygning til Øster Hornum Hallen, som fik navnet MeNaTeket. Et aktivitetscenter, hvor der tilbydes aktiviteter inden for temaerne Mennesket, Natur, Teknik og Idræt.

Efter færdiggørelsen af Katbakken blev nedsat en gruppe, der skulle arbejde videre med aktiviteterne i hallen. Der blev formuleret en vision for projektet. Formålet med aktiviteterne i MeNaTeket er at øge lysten hos brugerne til at bevæge sig og bruge kroppen både ude og inde. Det skal være et lokalt samlingssted – et mødested for alle – også for de unge i byen. Det er endvidere tænkt som en portal for de aktiviteter, der foregår i byen og i naturen omkring byen. Stedet skal være med til at fremme lysten til at bevæge sig – styrke trivsel og fællesskabet i byen.

Der blev arrangeret borgermøde i foråret 2010 - med information om projektet og workshop. Resultatet blev en lang liste af ønsker til stedet. Etableringen af træningsfaciliteter – fitnessområde med mulighed for styrketræning, holdtræning, spinning, alm. motion og genoptræning stod højt på ønskelisten fra borgermødet. Det samme gjorde sig gældende i borgerundersøgelsen fra efteråret 2010. Både de unge 16+, de 30 – 40 årige og 60 + gruppen tilkendegav, at der var stort ønske om et lokalt fitnesscenter.

Etableringen af fitnesscenter i Øster Hornum er således delprojekt af ”Fællesprojekt Øster Hornum - MeNaTeket” - som er nærmere beskrevet i Projektbeskrivelsen fra 2011, og er et af de første delprojekter, som gruppen har arbejdet videre med.

I efteråret 2012 fik styregruppen bag Øster Hornum Fitness bevilget rådgivningsforløb af ForeningsFitness, som tilbyder bl.a. rådgivning, hjælp til etablering, indretning, uddannelse af instruktører m.m. (Se www.foreningsfitness.dk).

Øster Hornum Fitness forening er tilknyttet til ForeningsFitness og medlem af DGI og DGF.